CHODZI O SYSTEM

Chodzi więc o taki system, który urealni tę piękną wizję kształcenia, zgodnie z definicjami opracowanymi przed laty w Salzburgu, w których podkreślano wartość różnorodnych ofert edukacyj­nych.Mając na uwadze fakt, iż obecnie niezbędne są w Pol­sce działania wynikające ze zmiany systemu politycznego i z przejścia na gospodarkę rynkową, niezbędne jest, co zau­ważono już w Ministerstwie Edukacji Narodowej, opracowa­nie i wdrożenie elastycznego systemu kształcenia dalszego, z przygotowanymi kadrami edukatorów, nowoczesnymi pro­gramami, sprawną organizacją, systemem informacji, porad­nictwa i trwałymi zasadami finansowania, przede wszystkim ze strony rządu. 0 taki program zabiegają wszak uczestnicy międzynarodowych spotkań andragogicznych organizowanych przezInternational Council for Adult Education, Europęan Bureauof Adult Education. W Polsce zaś domagają się go nie­ustraszeni, choć mocno już przerzedzeni specjaliści oświaty do­rosłych, skupieni wStowarzyszeniu Oświatowców Polskich, or­ganizacji nie tylko usługowo-edukacyjnęj, ale również jedynej, pretendującej do roli społeczno-zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *