FORMY DZIAŁANIA

W swoich formach działania preferuje wykłady, seminaria i konferencje celem rozwoju teorii oraz dla doskonalenia kadr oświatowych. Organizuje kursy i poradnic­two. Również niedawno założone „Stowarzyszenie: Polskie Uniwersytety Ludowe” zainteresowane jest kształceniem i tre­ścią działań edukacyjnych dla dorosłych. Skupia działaczy rea­lizujących ideę internatowych placówek Solarzowych w środo­wisku wiejskim. Chce odtworzyć te tradycje polskiej oświaty dorosłych, które w koncepcjach i praktyce zdały egzamin w okresie II Rzeczypospolitej. Postuluje powołanie do życia Europejskiego Uniwersytetu Ludowego na terenie Polski, który by stanowił placówkę wolnej i twórczej myśli, sięgającej idei Ignacego Solarza i Mikołaja Grundtwiga, i by stał się ośrod­kiem stałych kontaktów oświatowców, chcących przepoić hu­manizmem cywilizację „Wspólnej Europy”. Polscy działacze oświaty dorosłych ciągle też mają nadzieję, że uda się im odrodzić istniejący przed drugą wojną światową, Instytut Oświaty Dorosłych, pełniący funkcję na­ukową i edukacyjną. Rozległe pola oświaty dorosłych warte są również obserwacji naukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *