PEŁNIONE FUNKCJE

Obecnie prawo gwarantuje ją nam. Stowarzyszenia są w nim organizacjami dobrowolnymi, trwa­łymi, opartymi na pracy społecznej członków, samorządnymi i niezarobkowymi. Tworzą średni segment organizacji formal­nych o charakterze woluntarystycznym. Mogą pełnić funkcje integracyjne, zwłaszcza dla grup mniejszościowych, w których zaznacza się obecnie wzrost aktywności politycznej i kultural­nej. Możliwe jest kreowanie nowych i utrwalanie narodowych wartości w związkach twórczych i towarzystwach regionalnych. Podobnie, jak możliwe jest kompensowanie wykształcenia i so­cjalna praca dla grup w niekorzystnym położeniu w stowarzy­szeniach edukacyjnych i opiekuńczych. Woluntarystyczne sto­warzyszenia są esencją wartościowego, indywidualnego i ko­lektywnego życia. Pełnią wiele funkcji, wśród których bodajże najważniejsza jest funkcja innowacyjna. Taka innowacyjność przydałaby się bardzo w zabiegach o właściwy kształt systemu oświaty dorosłych. Czy nasze stowarzyszenia są tym zaintere­sowane?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *