POLSKIE UCZELNIE

Polskie uczelnie uniwersy­teckie kształcą w zakresie nauk humanistycznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i społecznych. Wśród nauk społecznych są i nauki pedagogiczne. Usytuowano je na wydziałach pedagogiki i psychologii, kształcących pra­cowników placówek szkolnych i opiekuńczych, a także kultu­ralno-oświatowych. Nazwy kierunków, takie, jak: „pedagogika opiekuńcza” lub „pedagogika kulturalno-oświatowa”, wskazują na istnienie określonych subdyscyplin w obrębie nauk o wy­chowaniu, posiadających swoiste paradygmaty i specyfikę od­działywań praktycznych. Uwzględniono tę specyfikę w dobo­rze przedmiotów programowych, realizowanych na wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach prak­tycznych. Jednak trzeba przyznać, że tych ostatnich nie jest dostatecznie dużo.Uczelnia uniwersytecka, zgodnie z dotychczasową polską tradycją, nastawia się raczej na szeroki i teoretyczny sposób kształcenia, pozostawiając pragmatyczny sens procesów upo­wszechniania wiedzy uczelniom zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *