PROBLEM STOWARZYSZANIA SIĘ

Brakuje nam fede­racji, która stowarzyszając wszystkich oświatowców, mogłaby czuwać nad realizacją programów ustawicznego kształcenia we wszystkich jego płaszczyznach i chronić wartości zawodowych. Możliwe, że SOP przekształci się w nią wkrótce, zyskując na autorytecie i. pomocy, dotychczas odmawianej przez decyden­tów rządowych. Na uwagę zasługują, w moim mniemaniu, nie tylko dzia­łania rządowe, prezentowane obecnie w programach Depar­tamentu Kształcenia Ustawicznego niezwykle obiecująco, ale również społecznego ruchu oświatowego. Fala zmian i reform, jaka przelewa się przez nasz kraj, objęła również organizacje społeczne. Mamy już nowe prawo o stowarzyszeniach. Czekali­śmy na nie od 1932 roku aż do 1989. Problem stowarzyszania się ludzi, tworzenia wszelkich organizacji społecznych, mają­cych różne globalne i lokalne cele, jest w istocie rzeczy proble­mem kształtu demokracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *