PRZED WSZYSTKIM LUDZIE

Mam tu na myśli przede wszystkim ludzi, dysponujących nie tylko entuzjazmem do prowadzenia pracy oświatowej, ale i wiedzą specjalistyczną w tej dziedzinie. Dlaczego do tej pory nie uruchomiliśmy stu­diów i kursów andragogicznych, przygotowujących kadry dla oświaty dorosłych? Przecież bez nowoczesnych systemów edu­kacji dorosłych me sprostamy wymaganiom współczesności, nie odrobimy zaległości cywilizacyjnych w stosunku do kra­jów zachodnich, gdzie właśnie oświata dorosłych i wyspecjali­zowana w uniwersyteckich departamentach ”aduit education” kadra oswiatowcow, stanowi istotny czynnik rozwoju gospo­darki i kultury.Może warto sięgnąć do tych historycznych doświadczeń, które w trudnych czasach utraty suwerennego bytu Polski kształtowały naszą narodową świadomość, uczyły pracy od podstaw i przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *