W POLU NAPIĘĆ

Nie tracąc z pola widzenia do­tychczasowych osiągnięć polskiej oświaty dorosłych, zrewi­dujmy nasze programy kształcenia w kierunku nowych idei i skorzystajmy z tych strategii edukacyjnego działania, które sprawdzają się w każdym czasie. Przypatrzmy się też przykła­dom zagranicznym.W polu napięć między ogólnym wyzwanie społecznym a biograficznym zainteresowaniem, twórzmy zręby społeczeń­stwa edukacyjnego, tak jak tego chcą działacze ”Stowarzysze­nia. Oświatowców Polskich”, ”Stowarzyszenia: Polskich Uni­wersytetów Ludowych” czy ”Kaliskiej Fundacji Uniwersytetów Ludowych”, dopominajmy się wprowadzenia do naszej Konsty­tucji zapisu, gwarantującego członkom społeczeństwa prawo do rozwoju osobowości poprzez kształcenie i doskonalenie kwa­lifikacji w ciągu całego życia. Ma to związek z głęboką troską przyszłość słabo rozwijającego się społecznego ruchu edukacji permanentnej i dążnością do umacniania stosunków i struktur demokratycznych. Możliwe są dwie strategie: kompensacyjna i innowacyjna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *